ADVINKlady a zápory internetovej reklamy

Publikováno dne: 18.9.2013

Porovnanie výhod a nevýhod reklamy na internete. Prečo ju využívať?

Zápory?

Cieľové skupiny

Na internete – ako aj u ostatných médií – je obtiažne zasiahnuť svojou reklamou požadovanú cieľovú skupinu. Aby ste túto skupinu našli a skutočne efektívne oslovili, je častokrát potrebné využiť profesionálne služby v oblasti internetovej reklamy.

Prevažujú klady!

Čas trávený online

V podstate u všetkých vekových skupín ľudí sa čas strávený na internete každý rok zvyšuje. Taktiež sa na internete pohybuje majetnejšia a mladšia cieľová skupina, než v prípade väčšiny iných médií.
Vďaka rôznym systémom je naviac možné veľmi presne sledovať úspešnosť reklamných kampaní.

Internet predbieha televíziu i rozhlas

Čas, ktorý Slováci trávia sledovaním televízie, je výrazne kratší než v minulých rokoch. I preto rapídne klesá účinnosť klasických mediálných kampaní. Klesá pozornosť venovaná reklamám v televízií, v rádiu i na billboardech.

Zásah reklamou

Vzhľadom k tomu, že tradičným médiám klesá sledovanosť, firmy sú nútené zaraďovať do svojich reklamných akcií nové médiá. Jedným z nových médií je práve internet, pretože ľudia, ktorí majú doma internet, sledujú TV o 25% menej.

Vtiahnutie zákazníka do hry

Internet umožňuje dodať zákazníkovi pocit, ako keby sa priamo podieľal na vývoji produktu, čo v prípade iných médií nie je možné.

Reputácia

V súčasnosti spotrebitelia čím ďalej tým viac dávajú na reakciu svojho okolia. I preto by Vaša značka mala byť na internete vidieť a mať dobré meno.


Slovenský zákazník uprednostní prehľadný a jednoduchý e-shop pred tým veľkým.


10.8.2023

viac

O priazni zákazníkov rozhodujú mobilné zariadenia.


6.3.2023

viac

V období Vianoc ľudia stále častejšie nakupujú online. Stále častejšie však, vďaka pandémii, nakupujú na lekárenských e-shopoch.


15.12.2022

viac
» archív noviniek