ADVINTrendy sociálneho marketingu

Publikováno dne: 10.11.2013

Najnovšie trendy v oblasti marketingu ukazujú, že obľúbenosť sociálnych sietí a ich využívanie firmami pre marketingové účely stále rastie.

Väčšina marketérov sa zhoduje na tom, že pôsobenie na sociálnych sieťach má zmysel a je výhodné s ním pracovať. Prieskum naviac zistil, že v roku 2012 firmy zdvojnásobili investície využívané do tzv. sociálneho marketingu.

Najčastejšie zmieňovanou výhodou je možnosť zvýšenia povedomia o značke a možnosť komunikácie priamo so zákazníkom.

Marketingové a internetové agentúry svojím klientom investície do sociálnych sietí skôr nedoporučujú. Za efektívny spôsob sociálnej komunikácie považujú vytvorenie a vedenie blogov, na ktorých sa dá omnoho lepšie a dôveryhodnejšie prezentovať značku. Ďalším z dôvodov pre tento postoj môže byť tiež obtiažnejšia merateľnosť návratnosti do budovania a udržovania sociálnych sietí.


Slovenský zákazník uprednostní prehľadný a jednoduchý e-shop pred tým veľkým.


10.8.2023

viac

O priazni zákazníkov rozhodujú mobilné zariadenia.


6.3.2023

viac

V období Vianoc ľudia stále častejšie nakupujú online. Stále častejšie však, vďaka pandémii, nakupujú na lekárenských e-shopoch.


15.12.2022

viac
» archív noviniek