ADVINE-shopy musia zmeniť obchodné podmienky

Publikováno dne: 22.3.2016

Majú možnosť zákazníci riešiť svoje spory mimosúdne. Umožňuje to novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá vstúpila v platnosť 1.2.2016. Prevádzkovatelia e-shopov a ďalší obchodníci musia teda urobiť zmeny v obchodných podmienkach a svojich zákazníkov o tom riadne Najnovšie informovať

Táto novinka je implementovaná z európskeho práva, ktorého snahou je zlepšiť vymáhateľnosť práva spotrebiteľov. Partnerom pre riešenie týchto sporov je Česká obchodná inšpekcia (ČOI). Riešenie týmto spôsobom znamená pre obe strany veľkú úsporu súdnych výdajov.

Obchodník je povinný informovať spotrebiteľov zrozumiteľným spôsobom o možnosti riešiť spor mimosúdnou cestou. Pokiaľ ku sporu dôjde a ten nie je vyriešený, musí obchodník informovať spotrebiteľa i písomnou formou o tejto možnosti. Povinnosťou obchodníka je tiež efektívne spolupracovať s ČOI na vyriešení sporu a musí podať vyjadrenie do 15 pracovných dní od doručenia vyrozumenia o zahájení mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.


Nakupovanie on-line má opäť vzostupný trend.


9.1.2020

viac

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.


12.12.2019

viac

Na otázku Kedy začať s e-shopom existuje jednoduchá odpoveď. Kedykoľvek.


5.11.2019

viac
» archív noviniek