ADVINE-shopy musia zmeniť obchodné podmienky

Publikováno dne: 22.3.2016

Majú možnosť zákazníci riešiť svoje spory mimosúdne. Umožňuje to novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá vstúpila v platnosť 1.2.2016. Prevádzkovatelia e-shopov a ďalší obchodníci musia teda urobiť zmeny v obchodných podmienkach a svojich zákazníkov o tom riadne Najnovšie informovať

Táto novinka je implementovaná z európskeho práva, ktorého snahou je zlepšiť vymáhateľnosť práva spotrebiteľov. Partnerom pre riešenie týchto sporov je Česká obchodná inšpekcia (ČOI). Riešenie týmto spôsobom znamená pre obe strany veľkú úsporu súdnych výdajov.

Obchodník je povinný informovať spotrebiteľov zrozumiteľným spôsobom o možnosti riešiť spor mimosúdnou cestou. Pokiaľ ku sporu dôjde a ten nie je vyriešený, musí obchodník informovať spotrebiteľa i písomnou formou o tejto možnosti. Povinnosťou obchodníka je tiež efektívne spolupracovať s ČOI na vyriešení sporu a musí podať vyjadrenie do 15 pracovných dní od doručenia vyrozumenia o zahájení mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.


Na otázku Kedy začať s e-shopom existuje jednoduchá odpoveď. Kedykoľvek.


5.11.2019

viac

Každý majiteľ e-shopu by sa mal zamyslieť nad možnosťou sa zviditeľniť na internete.


7.3.2019

viac

Už máme k dispozícii nové čísla, ktorá opäť prekonala naše očakávania.


21.1.2019

viac
» archív noviniek