ADVINE-shopy musia zmeniť obchodné podmienky

Publikováno dne: 22.3.2016

Majú možnosť zákazníci riešiť svoje spory mimosúdne. Umožňuje to novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá vstúpila v platnosť 1.2.2016. Prevádzkovatelia e-shopov a ďalší obchodníci musia teda urobiť zmeny v obchodných podmienkach a svojich zákazníkov o tom riadne Najnovšie informovať

Táto novinka je implementovaná z európskeho práva, ktorého snahou je zlepšiť vymáhateľnosť práva spotrebiteľov. Partnerom pre riešenie týchto sporov je Česká obchodná inšpekcia (ČOI). Riešenie týmto spôsobom znamená pre obe strany veľkú úsporu súdnych výdajov.

Obchodník je povinný informovať spotrebiteľov zrozumiteľným spôsobom o možnosti riešiť spor mimosúdnou cestou. Pokiaľ ku sporu dôjde a ten nie je vyriešený, musí obchodník informovať spotrebiteľa i písomnou formou o tejto možnosti. Povinnosťou obchodníka je tiež efektívne spolupracovať s ČOI na vyriešení sporu a musí podať vyjadrenie do 15 pracovných dní od doručenia vyrozumenia o zahájení mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu.


Od tohto roku platí v SR nová legislatíva ohľadom používania cookies na e-shopoch a weboch. To mnohí návštevníci určite postrehli. Čo je ale na nič no ...


13.9.2022

viac

Každý okamih je vhodný pre zásadné rozhodnutie - zaobstarať si e-shop (nielen pre lekáreň) a umožniť tak zákazníkom nakupovať online z pohodlia domova.


22.11.2021

viac

E-shopy zaznamenali v roku 2020 explozívny nárast tržieb. Za rok 2019 predstavovali tržby e-shopov okolo 155 miliárd, za rok 2020 sa však čísla vyšplha ...


11.2.2021

viac
» archív noviniek