ADVINMarketingová metóda Astroturfing

Publikováno dne: 12.1.2015

Astroturfing je nekalá marketingová metóda, jedna z foriem guerrila marketingu. Slovo astroturfing vzniklo odvodením z mena spoločnosti Astroturf, ktorá vyrába umelé trávniky. Protikladom metódy astroturfing je metóda grassroots.

Rovnako tak, ako spoločnosť Astroturf vytvára umelé trávniky, taktiež astroturfing je metóda založená na umelom vytváraní reklamy a obsahu. I keď je termín astroturfing pre verejnosť skôr neznámym pojmom, stretávame sa s ním veľmi často. Jedná sa o reklamnú kampaň, ktorá je vedená tak, že sa snaží navodiť dojem spontánnych reakcií spotrebiteľov daného produktu. Vo svojej podstate sa môže jednať o PR kampaň, kde sa zadávateľ reklamy snaží navodiť dojem nezávislej reakcie ďaľších spotrebiteľov. Veľmi často sa tak s touto metódou stretávame na rôznych diskusných fórach, alebo na blogoch založených s týmto zámerom.

Opakom tejto nekalej marketingovej metódy je už zmienený grassroots. V tomto prípade je podpora výrobku či služby naozaj spontánne vzniknutá reakcia verejnosti, a teda vychádza prirodzene od zákazníkov, ktorí tovar, službu či firmu odporúčajú zo svojej vlastnej, dobrej skúsenosti.

 

 Ako spoznať, že sa jedná o manipulačnú reakciu?

 

 

 


Od tohto roku platí v SR nová legislatíva ohľadom používania cookies na e-shopoch a weboch. To mnohí návštevníci určite postrehli. Čo je ale na nič no ...


13.9.2022

viac

Každý okamih je vhodný pre zásadné rozhodnutie - zaobstarať si e-shop (nielen pre lekáreň) a umožniť tak zákazníkom nakupovať online z pohodlia domova.


22.11.2021

viac

E-shopy zaznamenali v roku 2020 explozívny nárast tržieb. Za rok 2019 predstavovali tržby e-shopov okolo 155 miliárd, za rok 2020 sa však čísla vyšplha ...


11.2.2021

viac
» archív noviniek