ADVINMarketingová metóda Astroturfing

Publikováno dne: 12.1.2015

Astroturfing je nekalá marketingová metóda, jedna z foriem guerrila marketingu. Slovo astroturfing vzniklo odvodením z mena spoločnosti Astroturf, ktorá vyrába umelé trávniky. Protikladom metódy astroturfing je metóda grassroots.

Rovnako tak, ako spoločnosť Astroturf vytvára umelé trávniky, taktiež astroturfing je metóda založená na umelom vytváraní reklamy a obsahu. I keď je termín astroturfing pre verejnosť skôr neznámym pojmom, stretávame sa s ním veľmi často. Jedná sa o reklamnú kampaň, ktorá je vedená tak, že sa snaží navodiť dojem spontánnych reakcií spotrebiteľov daného produktu. Vo svojej podstate sa môže jednať o PR kampaň, kde sa zadávateľ reklamy snaží navodiť dojem nezávislej reakcie ďaľších spotrebiteľov. Veľmi často sa tak s touto metódou stretávame na rôznych diskusných fórach, alebo na blogoch založených s týmto zámerom.

Opakom tejto nekalej marketingovej metódy je už zmienený grassroots. V tomto prípade je podpora výrobku či služby naozaj spontánne vzniknutá reakcia verejnosti, a teda vychádza prirodzene od zákazníkov, ktorí tovar, službu či firmu odporúčajú zo svojej vlastnej, dobrej skúsenosti.

 

 Ako spoznať, že sa jedná o manipulačnú reakciu?

 

 

 


Nakupovanie on-line má opäť vzostupný trend.


9.1.2020

viac

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.


12.12.2019

viac

Na otázku Kedy začať s e-shopom existuje jednoduchá odpoveď. Kedykoľvek.


5.11.2019

viac
» archív noviniek