ADVINTrendy sociálneho marketingu

Publikováno dne: 10.11.2013

Najnovšie trendy v oblasti marketingu ukazujú, že obľúbenosť sociálnych sietí a ich využívanie firmami pre marketingové účely stále rastie.

Väčšina marketérov sa zhoduje na tom, že pôsobenie na sociálnych sieťach má zmysel a je výhodné s ním pracovať. Prieskum naviac zistil, že v roku 2012 firmy zdvojnásobili investície využívané do tzv. sociálneho marketingu.

Najčastejšie zmieňovanou výhodou je možnosť zvýšenia povedomia o značke a možnosť komunikácie priamo so zákazníkom.

Marketingové a internetové agentúry svojím klientom investície do sociálnych sietí skôr nedoporučujú. Za efektívny spôsob sociálnej komunikácie považujú vytvorenie a vedenie blogov, na ktorých sa dá omnoho lepšie a dôveryhodnejšie prezentovať značku. Ďalším z dôvodov pre tento postoj môže byť tiež obtiažnejšia merateľnosť návratnosti do budovania a udržovania sociálnych sietí.


Nakupovanie on-line má opäť vzostupný trend.


9.1.2020

viac

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku a do nového roku 2020 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.


12.12.2019

viac

Na otázku Kedy začať s e-shopom existuje jednoduchá odpoveď. Kedykoľvek.


5.11.2019

viac
» archív noviniek