ADVINTrendy sociálneho marketingu

Publikováno dne: 10.11.2013

Najnovšie trendy v oblasti marketingu ukazujú, že obľúbenosť sociálnych sietí a ich využívanie firmami pre marketingové účely stále rastie.

Väčšina marketérov sa zhoduje na tom, že pôsobenie na sociálnych sieťach má zmysel a je výhodné s ním pracovať. Prieskum naviac zistil, že v roku 2012 firmy zdvojnásobili investície využívané do tzv. sociálneho marketingu.

Najčastejšie zmieňovanou výhodou je možnosť zvýšenia povedomia o značke a možnosť komunikácie priamo so zákazníkom.

Marketingové a internetové agentúry svojím klientom investície do sociálnych sietí skôr nedoporučujú. Za efektívny spôsob sociálnej komunikácie považujú vytvorenie a vedenie blogov, na ktorých sa dá omnoho lepšie a dôveryhodnejšie prezentovať značku. Ďalším z dôvodov pre tento postoj môže byť tiež obtiažnejšia merateľnosť návratnosti do budovania a udržovania sociálnych sietí.


Od tohto roku platí v SR nová legislatíva ohľadom používania cookies na e-shopoch a weboch. To mnohí návštevníci určite postrehli. Čo je ale na nič no ...


13.9.2022

viac

Každý okamih je vhodný pre zásadné rozhodnutie - zaobstarať si e-shop (nielen pre lekáreň) a umožniť tak zákazníkom nakupovať online z pohodlia domova.


22.11.2021

viac

E-shopy zaznamenali v roku 2020 explozívny nárast tržieb. Za rok 2019 predstavovali tržby e-shopov okolo 155 miliárd, za rok 2020 sa však čísla vyšplha ...


11.2.2021

viac
» archív noviniek